ÜNİVERSİTEDEN » Gümüşhane Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu sunuldu
20 Mart 2018 Salı 

2017 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunuldu.

 

Her yıl Şubat ayının sonuna kadar Gümüşhane Üniversitesi (GÜ)  birimlerince Birim Faaliyet Raporları temel alınarak hazırlanan İdare Faaliyet Raporu, bu yıl da hazırlanarak GÜ web sitesi ana sayfasında yayımlandı.   

 

2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda, GÜ tarafından yapılan faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin mahiyeti konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. İdare Faaliyet Raporu, yönetici özeti ile birlikte, genel bilgiler, amaç ve hedefler, faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler, kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi ile ilgili öneri, tedbirler ve ekler ana başlıkları altında 6 bölümden oluşuyor. Hazırlanan raporda 2017 yılına ait genel bir değerlendirme bulunurken, aynı zamanda geleceğe ışık tutması açısından yeni önerilere de yer veriliyor.  

 

Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan GÜ Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK; “Faaliyet Raporları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun getirdiği yeniliklerden biri olarak, bu kanun kapsamında hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda oluşturulmaktadır. Üniversitemizi çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir duruma getirerek, öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim sunmak üniversitemizin öncelikli hedefleri arasındadır. Bu hedefleri gerçekleştirmede yaptığımız faaliyetlerde hesap verilebilirliği sağlamak, şeffaflık politikasını gösterebilmek ve faaliyetlerimizin verimliliğinin kontrol edilmesini sağlamak amacıyla bu çalışmayı yapmış bulunuyoruz.” dedi.

 

Raporda gerçekleşen 2017 yılı idare faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler, Gümüşhane Üniversitesi’nin web sitesi ana sayfasından yayımlanarak, kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Bu haber 293 defa okundu
Yorumlar
Bu Habere henüz yorum yapılmadı.